Gratis Consultatie WHATSAPP +31 6 24837499

Laat ons u Bellen

Onderzoek en Ontwikkeling

Onderzoek en Ontwikkeling

Ons streven naar continue verbetering is zichtbaar in al onze afdelingen. Met een platte organisatiestijl en -structuur moedigen we het initiatief van onze medewerkers en belanghebbenden aan om het serviceniveau en de kwaliteit van de haartransplantaties te verbeteren. Ons medisch team volgt voortdurend alle ontwikkelingen in de branche en implementeert alle verbeteringen. Aangezien een haartransplantatieprocedure meerdere disciplines omvat, stimuleren en ondersteunen wij de interactie tussen specialisten met diverse medische achtergronden.

We zijn momenteel betrokken bij verschillende R & D-projecten die door TecniFUE International zijn geïnitieerd, waarbij externe leveranciers zijn betrokken van apparatuur die wordt gebruikt tijdens operaties, universiteiten en producenten van postoperatieve producten. Ons doel in relatie tot onze R & D initiatieven is om het toonaangevende baanbrekende bedrijf in R&D voor de industrie te zijn met als doel het standaardiseren van haartransplantaties van topkwaliteit en het verder versterken van de leiderspositie van Istanbul als ‘s werelds nummer één stad voor haartransplantaties. Onze huidige R & D-initiatieven richten zich op 6 grote onderzoeksthema’s.

 

∙ Het standaardiseren van de arbeidskwaliteit van ondersteunend medisch personeel dat betrokken is bij het uitvoeren van haartransplantaties.

∙ Verhogen van de overlevingspercentages van transplantaten en verbetering van de biologische toestand van patiënten tijdens haartransplantaties.

∙ Postoperatieve/ levensstijlaanpassingen die de haargroeikwaliteit beïnvloeden.

∙ Postoperatief gebruik van ondersteunende producten voor optimale resultaat.

∙ Verbetering van behandelcondities en comfort voor patiënten tijdens operaties.

∙ Ontwikkeling van biologische medicijnen die haaruitval stoppen.

 

Het standaardiseren van de arbeidskwaliteit van ondersteunend medisch personeel dat betrokken is bij het uitvoeren van haartransplantaties.

Er bestaat momenteel geen curriculumprogramma voor medische studenten die actief willen worden in de haartransplantatie-industrie. Door de overheidsvoorschriften kunnen medische studenten met verschillende achtergronden in de industrie werken. Aangezien meer dan 60% van het werk tijdens een haartransplantatie wordt uitgevoerd door ondersteunend personeel tijdens een haartransplantatie, moet het duidelijk zijn dat het standaardiseren van de kwaliteit van het ondersteunend personeel topprioriteit moet zijn. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom de kwaliteit van haartransplantaties sterk varieert per kliniek. Waar bepaalde klinieken een uitgebreid trainingsprogramma hebben dat wel 24 maanden duurt voordat nieuwe medewerkers als volledig operationeel ondersteunend personeel worden beschouwd, zijn er klinieken die trainingsprogramma’s van 2-3 maanden aanbieden voor nieuw personeel. TecniFUE International is begonnen met de verkenning van het opzetten van een curriculumprogramma met 3 medische universiteiten in Istanbul. Gezien de grote belangstelling voor een carrière werken in de sector, zal het eerste curriculumprogramma naar verwachting in september 2022 van start gaan.

 

Verhogen van de overlevingspercentages van grafts en verbetering van de biologische conditie van patiënten tijdens haartransplantaties

Overlevingspercentages van grafts zijn sinds het begin van de haartransplantatie-industrie een grote uitdaging voor veel specialisten. In de afgelopen jaren is enige verbetering bereikt met betrekking tot het behouden van de vitaliteit van de grafts door de vloeistof waarin de grafts tijdelijk worden bewaard op een bepaalde temperatuur te houden. De meest populaire marketingslogans met betrekking tot deze ontdekking zijn in de branche algemeen bekend als ICE FUE. Een andere factor die de overleving van de grafts beïnvloedt en voor ons duidelijker is geworden, is de biologische toestand van de patiënt tijdens de behandeling. Als TecniFUE International voeren we sinds september 2008 een onderzoek uit naar deze twee onderwerpen en verwachten dat ons onderzoek rond september 2020 afgerond zal zijn.

 

Postoperatieve/ levensstijlaanpassingen die de haargroeikwaliteit beïnvloeden.

Hoewel het duidelijk is dat haarverlies in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door erfelijkheidsfactoren, hebben studies ook aangetoond dat levensstijl een bijdrage kan leveren aan slechte haarkwaliteit en haarverlies. Stress en voedsel lijken de belangrijkste factoren te zijn bij het beïnvloeden van de kwaliteit van het haar. Ons onderzoek in dit kader richt zich op de kwaliteit van het resultaat van de uitgevoerde haartransplantaties en de correlatie met een bepaalde levensstijl. Ons onderzoek met betrekking tot het bovengenoemde is in januari 2019 gestart en zal naar verwachting eind januari 2021 worden afgerond.

 

Postoperatief gebruik van ondersteunende producten voor optimale resultaat.

Postoperatieve producten hebben voornamelijk betrekking op drie hoofdproducten. Shampoo, serum en vitaminesupplementen. De haartransplantatie-industrie in Turkije is goed ontwikkeld en er zijn momenteel meer dan 50 leveranciers van postoperatieve ondersteuningsproducten. Ons onderzoek, dat drie jaar duurde, werd in december 2019 afgerond. Wij hebben momenteel twee leveranciers gedefinieerd die aan onze normen voldoen en de producten worden aan onze patiënten aangeboden nadat ze een haartransplantatie hebben ondergaan. De producten die in ons aanbod zijn opgenomen, werden geanalyseerd op basis van de concentratie van bepaalde ingrediënten die hun effectiviteit hebben bewezen, gebruiksvriendelijkheid en prijs/ kwaliteitverhouding. Wij zijn momenteel bezig met het bestuderen van de mogelijkheden om de producten samen met onze leveranciers verder te verbeteren en de beschikbaarheid van de producten in de landen waar we actief zijn verbeteren.

 

Verbetering van behandelcondities en comfort voor patiënten tijdens operaties

Dit aspect van onze inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling kent een breed spectrum. Het richt zich op de kwaliteit van de dienstverlening van onze medewerkers en houdt in dat we de culturele verschillen tussen onze patiënten begrijpen. Er worden psychologische analyses uitgevoerd om de stressniveaus van onze patiënten te meten en hoe deze kunnen worden geminimaliseerd door aanpassingen in onze communicatie met patiënten. Wij onderzoeken momenteel de effecten van bepaalde muziektherapieën die kunnen worden geïntegreerd in onze behandelingen om het comfort van patiënten te optimaliseren. Een andere focus op onderzoek en ontwikkeling binnen deze sectie wordt uitgevoerd samen met onze externe leveranciers van apparatuur die wordt gebruikt in operatiekamers. Ons doel is om de kwaliteit van de gebruikte materialen verder te verbeteren en het comfort van de operatietafels te verhogen.

 

Ontwikkeling van natuurlijke medicijnen die haaruitval stoppen

Onze eindeloze inspanningen om haaruitval te behandelen zijn niet beperkt tot onze kernactiviteit, namelijk het aanbieden van de best mogelijke haartransplantatie. Wij hebben redenen om aan te nemen dat de juiste combinatie van bepaalde ingrediënten kan leiden tot de ontwikkeling van een natuurlijk geneesmiddel dat haaruitval zal stoppen. We zijn al bekend met producten die de haargroei kunnen bevorderen en bepaalde producten vertragen het proces van haaruitval. Ons huidige onderzoek naar het verhogen van de overlevingskansen van grafts heeft ons een aantal nieuwe interessante inzichten opgeleverd die de basis vormden voor dit onderzoeksinitiatief. Wij zijn gesprekken aangegaan met een academische instelling in Istanbul om het onderzoek in Partnerschap uit te voeren. Dit onderzoek kan als het zich voortzet in lijn met onze verwachtingen leiden tot een nieuw tijdperk van haaruitvalbehandelingen. De tijdlijn voor de ontwikkeling van het geneesmiddel wordt geraamd op 5-7 jaar voordat deze beschikbaar zal zijn op groot schaal.

Contact Formulier

NEEM CONTACT OP

Contact informatie

Adres

Europalaan 28 5232 BC Den Bosch The Netherlands

Bel ons

+31 6 24837499